Drammen kommune dømt til å betale 5,2 millioner i erstatning

"Retten er enig i at det er begått vesentlige feil i tilbudsevalueringen, konstaterer advokat Ola J. Strømsmoen som representerer Isachsen Entreprenør"


 http://dt.no/nyheter/domt-til-a-betale-5-2-millioner-1.5496351


Etter anke ble Drammen kommune av Borgarting Lagmannsrett dømt til å betale 8 000 000 

Vi samarbeider med Helseservice AS om pasientrettigheter.

PRISER   
Våre priser ligger fra kr 1800 - 2 800


KONTAKTINFORMASJON

Advokat Thomas Meinich
Tlf. 966 28 778
tm@advforte.no

Advokatfirmaet Forte DA
Postboks 414
1327 Lysaker

Besøksadresse:
Lysaker Torg 25, 3. etg.