Vi samarbeider med Helseservice AS om pasientrettigheter

.http://www.helseservice.net/om-helseservice/pasientrettigheter/


Fremtidsfullmakt

.http://old.aftenposten.no/pengenedine/article3454824.ece


 

Vi samarbeider med Helseservice AS om pasientrettigheter.

PRISER   
Våre priser ligger fra kr 1800 - 2 800


KONTAKTINFORMASJON

Advokat Thomas Meinich
Tlf. 966 28 778
tm@advforte.no

Advokatfirmaet Forte DA
Postboks 414
1327 Lysaker

Besøksadresse:
Lysaker Torg 25, 3. etg.